SONS ČR, z.s., oblastní odbočka Vsetín je jedním z největších pracovišť SONS v České republice. Zajišťuje pomoc osobám se zrakovým postižením v rámci registrovaných sociálních služeb a spolkové činnosti. Rovněž provozuje relaxační centrum se zrakově postiženými maséry a dalšími hendikepovanými zaměstnanci.

V oblasti registrovaných sociálních služeb poskytujeme našim uživatelům odbornésociální poradenství, které pomáhá občanům se zrakovou vadou zorientovat se v jejich nárocích na státní dávky, příspěvky apod. Mezi důležité oblasti patří také poradenství při výběru zaměstnání, studia a dalších aktivit. Sociálně aktivizační služby navrací zpět naše uživatele do většinové společnosti. Zajišťujeme výuku v oblasti prostorové orientace, vedení domácnosti a sebeobsluhy. Provozujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek, kde si uživatelé mohou vyzkoušet speciálně ozvučené a zvětšovací pomůcky pro svoji potřebu. Vzděláváme osoby se zrakovým postižením také na speciálně ozvučených počítačích a zvětšovacích softwarech.

V rámci spolkové činnosti se naši klienti sdružují, setkávají, vzdělávájí a baví. Nabízíme výlety, zájezdy, přednášky a klubové činnosti. Pro tyto aktivity rovněž zajišťujeme našim klientům případný doprovod a asistenci.

Naším cílem je zabránění vyloučení občana se zrakovou vadou ze společnosti a pomáhat mu v jeho životě najít úsměv, klid a pohodu.